Baza Wiedzy

Jazda z przyczepą samochodową - informacje podstawowe

Bardzo często zdarza się, że podczas przeprowadzki, remontu lub wakacyjnego wyjazdu brakuje nam miejsca w samochodzie lub zwyczajnie nie chcemy go zabrudzić lub zniszczyć. Na pomoc wtedy przychodzi przyczepa samochodowa.

Posiadając prawo jazdy kat. B, każdy może ciągnąć przyczepę lekką. Obowiązujący jednak w Polsce system i sposób szkolenia oraz egzaminowania, całkowicie niemal pomija ten fakt. Poza podstawowymi różnicami w prowadzeniu pojazdu z przyczepą jak cofanie czy manewrowanie należy pamiętać m.in o maksymalnych prędkościach czy dopuszczalnych masach prowadząc pojazd z przyczepą. Poniżej przedstawiamy zbiór odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Czyli dopuszczalna masa całkowita (DMC), a prawo jazdy kat. B. oraz informacje w dowodzie rejestracyjnym.

Posiadając prawo jazdy kategorii B możemy prowadzić pojazd lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 3,5 tony.

Jeżeli twój pojazd ma dopuszczalną masę całkowitą (rubryka F.2 i F.3 w dowodzie rejestracyjnym) np. 2050kg, możesz bez problemu ciągnąć przyczepę o DMC maksymalnym 1450kg, pod warunkiem ze spełniony będzie kolejny warunek – w dowodzie rejestracyjnym znajduje się rubryka O.1 i O.2, która wskazuje maksymalną masę przyczepy bez hamulca (O.1) i z hamulcem (O.2). Jeśli zatem w rubryce O.1 znajduje się zapis 750kg, możesz ciągnąć najbardziej popularny rodzaj przyczepy lekkiej bez hamulca.

eTOLL to system elektronicznego pobierania opłat za przejazd, pojazdów o łącznej masie DMC ≤ 3,5 tony.

Obowiązuje on od 2011roku (do 2021 viatoll) na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach, zgodnie z Ustawą o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Obowiązek opłaty elektronicznej eTOLL dotyczy kierowców aut osobowych, które ciągną przyczepę i tym samym ich dopuszczalna masa całkowita jest ≤ 3,5 tony.

Bardzo ważne jest więc, aby sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym czy po doczepieniu przyczepy, Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC) całego zespołu pojazdów (pojazd + przyczepa) nie przekraczała 3,5t.

Jeżeli przekracza, taki zespół pojazdów podlega obowiązkowemu elektronicznemu poborowi opłat i musi mieć działające urządzenie eTOLL, gdy chce poruszać się po drogach objętych systemem opłat.